• info@arbolinq.nl
  • 8:30 uur t/m 17:00
  • Social

Over ons

Image

WAAROM ARBOLINQ?

Arbolinq is ontstaan in 2014. Sindsdien helpen wij bedrijven bij de aanpak van het ziekteverzuim. Onze visie ligt niet op ‘verzuim’, maar op ‘aanwezigheid’.
Wij vinden het belangrijk om zowel werknemer als leidinggevende ervan bewust te maken dat ziekte niet altijd hoeft te leiden tot afwezigheid zoals afwezigheid niet altijd te maken heeft met ziekte. Deze andere manier van denken vraagt om een andere benadering van een verzuimmelding. Focus ligt dus op aanwezigheid. Om dit te bereiken kunnen interventies ingezet worden als een casemanagement gesprek (samen met de leidinggevende), een bedrijfsarts, een coach of een psycholoog.

Een arbodienst mag nooit enkel een ‘meld-loket’ zijn voor het aanmelden van zieke medewerkers. Een arbodienst moet in onze visie een partner zijn die het verzuimdossier vanaf het begin goed bestudeerd en op de eerste dag al begint te werken aan het oplossen van het dossier. Daarbij komen vaak HR issue’s aan het licht die door een dossier heen ‘verweven’ zijn. Ook deze HR issues pakken we op en brengen we verder of lossen het als casemanager al op.

Interventies die op een dossier nodig zijn, zetten wij in op basis van kwaliteit en niet op basis van beschikbaarheid (capaciteit).
Contact

Wij komen graag met u in contact!