Outplacement

Arbolinq verzorgt individuele maatwerk outplacementtrajecten (tweede spoor trajecten). Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken waarbij geen zicht is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, dan moet u als werkgever een adequaat re-integratie tweede spoor traject starten. In dit tweede spoor traject wordt voor de medewerker gewerkt aan het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever. Wanneer u een tweede spoor traject niet (tijdig) opstart, dan kan het UWV u aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie opleggen.

Voor een tweede spoor traject kan ook in andere situaties gekozen worden, bijvoorbeeld wanneer werkgever en werknemer zich genoodzaakt zien om op een bepaald moment afscheid van elkaar te nemen.

Een tweede spoor traject biedt zowel voor werknemer als voor werkgever voordelen. De werknemer krijgt een passend advies en vindt daardoor sneller een duurzame nieuwe baan. De werkgever voldoet aan de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid die hem tot goed werkgever maakt.

De tweede spoor trajecten bij Arbolinq zijn individueel en maatwerk. Geen mens is immers hetzelfde! Wij hebben zowel ervaring met individuele tweede spoor trajecten als met trajecten voor groepen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons:

Of neem contact op via
ons formulier.

Wilt u meer informatie?

Vraag gemakkelijk een offerte aan.

Kris Seinen

Kris Seinen

Eigenaar WebBrein

Arbolinq heeft ervoor gezorgd dat de aanwezigheidsniveau van mijn bedrijf met 10% is verhoogd. Hierdoor draai ik 20% meer omzet. Klasse werk van Arbolinq.