AD-onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is nodig wanneer een verzuimdossier langdurig is en langer dreigt te duren dan één jaar. Belangrijk hierbij is dat het arbeidsdeskundig onderzoek tijdig wordt ingezet, zodat tijdens de eerstejaarsevaluatie bekend is welk re-integratiepad gevolgd moet worden.

In sommige gevallen is het mogelijk dat een arbeidsdeskundig onderzoek eerder wordt ingezet, mocht het bijvoorbeeld blijken dat een medewerker niet meer geschikt is of kan worden voor het eigen werk. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt door een register arbeidsdeskundige uitgevoerd aan de hand de van door de bedrijfsarts opgestelde Functionele Mogelijkhedenlijst waarin de beperkingen van de medewerker zijn opgenomen.

De register arbeidsdeskundige onderzoekt de belasting van de functie van de medewerker en beoordeelt of er sprake is van een onbalans tussen de belastbaarheid en de werkbelasting van de medewerker en wat de mogelijkheden in arbeid zijn; in eigen werk dan wel ander bij eigen of een andere werkgever.

AD-onderzoek

Inclusief:

  • Dossieranalyse en overleg met werkgever
  • Gesprek met betrokkene op het werk dan wel in de thuissituatie
  • Analyse functiebelasting
  • Weging belasting – belastbaarheid aan de hand van recente functionele mogelijkhedenlijst

Kunnen wij u helpen?

Bel ons:

Of neem contact op via
ons formulier.

Wilt u meer informatie?

Vraag gemakkelijk een offerte aan.

Kris Seinen

Kris Seinen

Eigenaar WebBrein

Arbolinq heeft ervoor gezorgd dat de aanwezigheidsniveau van mijn bedrijf met 10% is verhoogd. Hierdoor draai ik 20% meer omzet. Klasse werk van Arbolinq.